Super grandparents
Business / Consumer Goods and Services

Maak het je koe gemakkelijk

 

Mensen komen veel te vaak en veel te snel in je persoonlijke ruimte. Misschien herken je dat wel, en vind je dit zelf ook helemaal niet fijn. Het jammere is dat je waarschijnlijk niet de enige persoon bent die hier last van heeft. Zo heeft een dier zoals een koe bijvoorbeeld ook een eigen persoonlijke ruimte, en kan gestrest raken wanneer er iets in die ruimte komt. Wanneer er dus een object terecht komt in de ‘comfort zone’ van de koe, zal dit door de koe als hinderlijk worden ervaren en dat zal dan ook worden gereflecteerd op het gedrag van de koe. Wanneer je dit op wilt lossen dan kan een cowhouse zorgen voor een wat ruimere ligplaats, zodat de kans op stress wordt verminderd. Op deze manier kan de koe zich op elk gewenst moment gaan bewegen. Daardoor zal de koe ook geen enkele vorm van angst ervaren om op te gaan staan of om te gaan liggen, omdat er in de cow house geen obstakels zullen zijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat een koe ongeveer vijfenveertig minuten eerder gaat staan of gaat liggen in vergelijking met de ligboxen die normaal gesproken worden gebruikt. Daarnaast is ook gebleken dat het opstaan makkelijker zal gaan wanneer er genoeg ruimte is. Veel koeien zullen voor een korte periode op een makkelijke manier op staan om daarna direct weer op de andere zijde te gaan liggen. Op deze manier zal de bloedcirculatie weer geoptimaliseerd worden. Op deze manier zal de kans op kale hakken sterk verminderen. Kale hakken zullen namelijk ontstaan wanneer de koe te lang op één zijde blijft liggen. Wil je als boer wel het comfort bieden van een zand- of diepstrooiselbox, maar vind je dat er te veel nadelen zullen zijn? Dan is er de uitvinding van de Pack Mat.

 

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl