Super grandparents
Business / Consumer Goods and Services

Leefbaarheid blijft actueel thema voor woningcorporaties in Nederland

Waar het woningtekort en de gekte op de huizenmarkt in het nieuws de boventoon voert is het welbevinden een ondergeschoven kindje. Voor en tijdens de crisis werd er veel gesproken over zogenaamde Vogelaarwijken. Achterstandswijken waar vaker misstanden plaatsvonden. Deze wijken zijn toen flink aangepakt. Door de lokale overheden maar ook door woningcorporaties. 

Wat is de huidige stand van zaken?

De woonwijken waar destijds veel aandacht aan is besteed zijn meestal behoorlijk opgekrabbelt. Toch is de kritiek dat door een waterbed effect de overlast is verhuist naar andere delen van een gemeente. Problemen in woonwijk zijn niet altijd makkelijk zichtbaar. Het CBS heeft echter een zeer uitvoerig jaarlijks onderzoek dat de leefbaarheid jaarlijks in kaart brengt. De overheid heeft de resultaten hiervan in een Leefbarometer opgenomen. Deze is online beschikbaar.

Meer psychiatrisch patiënten

De nationale overheid is een aantal jaren geleden gestart met het terugbrengen van verantwoordelijkheden naar lokale overheden. Gemeenten krijgen een potje met geld en moeten daarmee problemen lokaal proberen op te lossen. Dit heeft geresulteerd in langere wachtlijsten voor mensen met psychische problemen. Verwarde personen wonen langer thuis en zorgen hierdoor vaker voor problemen in de woonwijk. De leefbaarheid wordt echter niet alleen bepaald door overlast van andere personen. Er zijn veel meer variabelen die een rol spelen.

Specialisten

De overheid heeft 45 specialisten geconsulteerd om te kunnen bepalen wat de leefbaarheid bepaald. Dit heeft geresulteerd in zo’n 100 indicatoren. Deze variëren van veiligheid tot bereikbaarheid en voorzieningen. Om de twee jaar wordt een onderzoek gehouden waarna de resulaten worden gepubliceerd. Het laatste onderzoek dat op dit moment bekend is stamt uit 2016. De resultaten van 2018 worden daarom spoedig verwacht. Met het onderzoek wil de overheid vroegtijdig een signaal kunnen afgeven over de stand van zaken in een woonwijk.

 

Voorzieningen

Buiten de veiligheid en bereikbaarheid van een woonwijk zijn ook voorzieningen van belang. Bewoners van woonwijken in stedelijke gebieden zijn hierover vaker tevreden dan bewoners van andere wijken. Opvallend is dat de tevredenheid over de voorzieningen van jongeren in een woonwijk vaak laag is. Slechts zo’n 25% van de ondervraagden is hier tevreden over. 

Gemiddeld positief over leefbaarheid

Over het algemeen zijn inwoners van Nederland tevreden over hun woonwijk. Gemiddeld geven ze een cijfer 7,4. Er zijn wel regionale verschillen te zien. Vooral in het oosten van het land zijn de mensen gemiddeld meer tevreden dan in het Noorden en Westen van het land. In stedelijke gebieden zijn de inwoners iets minder tevreden over de sociale cohesie. 

 

 

 

 

https://dewoonwijk.nl